Барберпол

Цветове полюса на фризьора са наследство от една (за щастие) отдавна изчезнала епоха, когато хората отиваха да бръснари не само за подстригване или бръснене на, но и за кръвопускане и други медицински процедури. Цветове полюса на фризьора са наследство от една (за щастие) отдавна изчезнала епоха, когато хората отиваха да бръснари не само за подстригване или бръснене на, но и за кръвопускане и други медицински процедури. През средновековието кръвопускане ,което вклучва разрез на вена и позволйава на кръвта да се отече.тази прозедура се е изваршвала с целта да лекува широк спектар от болести от болки в гарлото до вадене на зъб.монасите които често изваршвали тези процедури ,често ползвали услугите на брсанарите с техните остри инструменти.Амброаз Паре се смйата за баштата на савраменнта хирургиа.Амброаз Паре започва свойата кариера като браснар –хирург..Ваншниат вид на барбера поле е сварзван с кравопускане.червеното представлиава кръвта и биалото представлиава превразките използвани за да спре кървенето.В европа браснарските полйуси традизионно са червени и бели,докато в Америка барбер поле са 4ервени,бели и сини. Една теория твърди, че синьото е символ на вените отрязани по време на кръвопускане, докато друга интерпретация предполага, синьо е добавен към полюса като знак на патриотизъм и кимване към знамето на нацията . До средата на 1500 г., на английски бръснари са били забранени от предоставяне на хирургично лечение, въпреки че те биха могли да продължат извличане на зъбите. И двата бръснари и хирурзи, обаче, остават част от една и съща търговска гилдия до 1745. Докато кръвопускане до голяма степен падна от полза с медицинската общност през 19 век, тя все още се използва днес за лечение на малък брой условия. барбершоп в Соффии